AKTUALNOŚCI

  Ubezpieczyć możemy praktycznie wszystko. Trzeba jednak znaleźć firmę, która będzie zdolna podpisać z nami umowę na warunkach, jakie będą nam odpowiadały.

Więcej...

  Wysokość składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zależy od wysokości otrzymywanego wynagrodzenia za wykonaną pracę.

Więcej...

  Wyjeżdżając na wakacje, często zawieramy umowy o ubezpieczeniach turystycznych, które chronią nas przed ponoszeniem wysokich kosztów

Więcej...

  Gazy techniczne w pracy i w przemyśle - hel do balonów.

Gazy techniczne wykorzystywane są w wielu gałęziach przemysłu. Gazy techniczne to między innymi tlen, dwutlenek węgla, azot argon czy hel Spośród nich najszersze zastosowanie znalazł hel. Ze względu na to, że jest lżejszy od powietrza hel wykorzystywany jest do wypełniania balonów, sterowców i innych obiektów latających. Obecnie ze względu na wysokie koszty jego pozyskiwania, hel balonowy coraz częściej zastępowany jest w takich przypadkach gorącym powietrzem. Hel balonowy stosowany jest także do wypełniania zwykłych dziecięcych baloników.

Do napełniania niewielkiej ilości balonów możemy kupić hel do balonow sprzedawany w jednorazowych butlach. Hel do balonow w takiej ilości wystarczy do napełnienia od 30 do 50 balonów, zaspakajające potrzeby większości użytkowników domowych. Jednorazowe butle z helem to produkt stosunkowo nowy na polskim rynku. Butle z helem, sprzedawane zwykle w komplecie z balonikami to doskonałe rozwiązanie dla osób organizujących niewielkie domowe przyjęcia, takie jak na przykład urodziny dla dzieci.

Do zastosowań komercyjnych znacznie bardziej opłacalna okazuje się butla z helem wielokrotnego użytku. Butla z helem tego typu wystarcza do napełnienia od 100 nawet do 500 balonów standardowej wielkości. Po zużyciu gazu, który się w niej znajduje butla powinna zostać zwrócona do firmy, która nam ją dostarczyła.